Piosenki religijne

Powrót

OTO SĄ BARANKI MŁODE

Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali alleluja!   D E A E DE fis D E A D H7 E4-3
Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili,  A D E4 A D E4-3
Alleluja, alleluja! A (cis) D A E A

Na Baranka Pańskich godach,     fis E fis
W szat świątecznych czystej bieli, D fis E fis
Po krwawego morza wodach  fis E h D
Nieśmy Panu pieśń weseli.  D E E Cis fis

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś, o Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste 
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

O Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością.
Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi niech na wieki nie ustaje.Wcześniejsze:
OTO STOJĘ U DRZWI II
OTO STOJĘ U DRZWI
OTO PAN PRZYBYWA
OTO PAN BÓG PRZYJDZIE
OTO PAN BÓG NASZ
Następne:
OTO ŚWIĘTE CIAŁO PANA
OTRZYJCIE ŁZY,
OTRZYMALIŚCIE DUCHA
OTWÓRZ BOGU
OTWÓRZ ME OCZY