Piosenki religijne

Powrót

PAMIĄTKĘ DNIA ŚWIĄTECZNEGO

  A  fis    h   D A
1. Pamiątkę dnia świątecznego 
 E  fis   h   D Cis
zesłania Ducha Świętego 
 A     D E fis  D E
dziś z Kościołem obchodzimy, 
 A   D E fis    D E
dawcę darów pieśnią czcimy. 
A  D E A H E7 A
Alleluja, alleluja.

2. Co Ezechiel zwiastował, 
o czym Joel prorokował, 
to na oczy wszelkie ciało 
w dzień świąteczny oglądało. 
Alleluja, alleluja.

3. Gdy apostołowie mili 
w tym dniu razem się modlili, 
nad nimi się płomieniste
jawią języki ogniste. 
Alleluja, alleluja.

4. Boskim ogniem zapaleni, 
Duchem Świętym napełnieni, 
śmiało wśród tłumu wielkiego 
głoszą Ukrzyżowanego. 
Alleluja, alleluja.

5. Święty Piotr jednym kazaniem, 
Ducha Świętego działaniem, 
tak porusza słuchające, 
że nawraca trzy tysiące. 
Alleluja, alleluja.

6. Dziwują się Elamici, 
z ziem dalekich prozelici 
i Partowie i Medowie,
że ich słyszą w swojej mowie. 
Alleluja, alleluja.

7. Ci, co Pana krzyżowali, 
ciężko grzechów żałowali, 
Apostołów się pytali,
jakby Boga przebłagali. 
Alleluja, alleluja.

8. Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie, 
w Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie, 
gdy się grzechów pozbędziecie, 
Ducha Świętego weźmiecie". 
Alleluja, alleluja.

9. Myśmy też wezwani byli, 
byśmy w Chrystusa wierzyli; 
za dar wiary dziś dziękujmy 
i wierność Bogu ślubujmy. 
Alleluja, alleluja.

10. Ducha to Świętego sprawa, 
że wytrwanie w wierze dawa; 
w prawdzie utwierdza każdego 
do żywota przejrzanego. 
Alleluja, alleluja.

11. O, Dawco Ducha Świętego, 
daj i nam dziś Gościa tego, 
by litując się nad nami, 
ubogacił nas darami. 
Alleluja, alleluja.

12. Przybądź do nas, Duchu Święty, 
będziesz radośnie przyjęty; 
dasz nam żyć w wierze, w miłości 
i róść w Twej sprawiedliwości. 
Alleluja, alleluja.

13. Duchu Święty, cześć Ci dajem, 
z Ojcem, Synem wraz wyznajem; 
trzem Osobom niechaj będzie 
równa chwała zawsze, wszędzie! 
Alleluja, alleluja.Wcześniejsze:
PALLOTTI
OŚWIEĆ DROGĘ MĄ
OŚWIEĆ DROGĘ MĄ
OŚWIEĆ DROGĘ MĄ
OZNAJMIŁ PAN SWOJE ZWYCIĘSTWO
Następne:
PAN BLISKO JEST, OCZEKUJ GO.
PAN DOM ZBUDUJE
PAN DZIEDZICTWEM I ZBAWIENIEM MYM
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU
PAN JEST MOIM ZBAWIENIEM