Piosenki religijne

Powrót

BŁOGOSŁAW DUSZO MOJA PANA

  a          G
1. Błogosław duszo maja Pana,
                a
błogosław duszo moja wielkiego Króla
            G
albowiem będzie odbudowana 
          a
Jerozolima, Jerozolima.

      a      G
Ref. Jerozolima, Jerozolima, 
          a
Jerozolima, Jerozolima, 
         G
Jerozolima odbudowana, 
        a
Jerozolima na zawsze.

2. Twoje bramy będ± odbudowane 
z szafiru i ze szmaragdu. 
Z cennych kamieni twoje mury,. 
twoje wieże z czystego złota. 
Twoje place błyszcz± rubinem, 
twe ulice złotem z Ofiru. 
W twoich bramach będzie rado¶ć,
w twoich domach rozlegnie się ¶piew:

Ref. Jerozolima, Jerozolima...

3. Twoje ¶wiatło dotrze aż do krańców ziemi, 
przyjd± do ciebie liczne ludy,
mieszkańcy wielu narodów 
do miejsca, gdzie przebywa twe imię.
Pokolenia radować się będ±, 
wszystkie narody ¶piewać ci będ± 
i w niej imię twego Wybranego 
będzie na zawsze, będzie na zawsze.

Ref. Jerozolima, Jerozolima...

4. Przeklęci, którzy mówi± ci słowa okrutne, 
przeklęci, którzy cię niszcz±,
którzy burz± twoje mury 
i równaj± z ziemi± twoje wieże. 
Ale błogosławieni, błogosławieni na zawsze 
ci, którzy cię odbudowuj±, 
ci którzy cię wznosz± na nowo, 
ci, którzy płacz± na widok twych nieszczę¶ć.
Błogosławieni, którzy cię miłuj±, 
którzy ciesz± się z twego pokoju. 
Oni zobacz± twoj± chwałę, 
oni w tobie się rozraduj±.

Ref. W Twoich bramach będzie rado¶ć, 
w Twoich domach rozlegnie się ¶piew. /bis
Jerozolima, Jerozolima, 
Jerozolima, Jerozolima. Jerozolima 
odbudowana, Jerozolima na zawsze.
Alleluja! Alleluja! 
Alleluja! Alleluja! 
Alleluja! Alleluja! 
Alleluja! Alleluja!Wcze¶niejsze:
BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY
BˇD¬ŻE POZDROWIONA, HOSTIO ŻYWA
BˇD¬MY NA¦LADOWCAMI BOGA
BˇD¬CIE SOLˇ
BˇD¬CIE MOCNI
Następne:
BŁOGOSŁAW PANIE NAS!
BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ZOSTALI WEZWANI
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO AARONA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I CHWAŁA