Piosenki religijne

Powrót

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ I JEST Z NAMI

  A         D     C E
1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, 
A fis h  A fis E A 
alleluja, alleluja! 
 D A  D A  h A fis E
Głośmy razem z Aniołami, 
A   h  A fis E A
alleluja, alleluja. 
 E    A E  A
Triumfuje Boży Syn, 
E   D   C E 
alleluja, alleluja! 
    fis   h D  C E
nieba śpiew podejmij ziemio, 
fis  D    A E A
alleluja, alleluja!

2. Darem zbawczej Swej miłości 
zburzył wszelki mur wrogości. 
Chrystus Pan pokonał śmierć, 
i otworzył nam niebiosa.

3. Żyje znowu nasz Król Chwały, 
który za nas dał się cały. 
Gdzież, o śmierci, oścień twój? 
Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

4. Tam, gdzie Głową On wszystkiego, 
postępujmy w ślady Jego. 
Powstaniemy razem z Nim, 
z krzyża, grobu i ciemności.

5. Chryste, nasze Zmartwychwstanie, 
nieba, ziemi wieczny Panie, 
w dniu triumfu Twego cześć, 
Tobie, Ojcu i Duchowi.Wcześniejsze:
PAN Z NIEBA I Z ŁONA
PAN WYWYŻSZONY
PAN WYWYŻSZONY
PAN WOŁA
PAN WIECZERNIK PRZYGOTOWAŁ
Następne:
PAN ZSTĄPIŁ Z NIEBA
PAN ŁĄCZY NAS
PANA CHWALMY DZIŚ
PANEM JEST
PANEM JEST, PANEM JEST