Piosenki religijne

Powrót

BŁOGOSŁAWION NIECH BĘDZIE PAN

      e            a   e
Ref. Błogosławion niech będzie Pan Bóg Izraela, 
e 
bo nawiedził i odkupił swój lud, 
  a           e
wzbudzając potężnego Zbawiciela 
     H7      e
w domu Dawida. swojego sługi.

    a   
Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane 
      e
w dawnych czasach 
   a           e
przez usta Jego świętych proroków: 
  H7
że nas wybawi od naszych wrogów, 
                 e
I z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. 
  a          e
Wypełnił tak swoje miłosierdzie, 
    a      e
które okazał ojcom naszym, 
   H7
pamiętając o swoim świętym przymierzu
                     e
i przysiędze złożonej ojcu naszemu, Abrahamowi, 
  a              e
że da nam, byśmy uwolnieni od strachu, 
   a          e
i wyrwani z ręki naszych wrogów, 
H7
służyli Mu w świętości i sprawiedliwości 
                    e
przed Jego obliczem przez wszystkie dni nasze

Ref. Błogosławion niech będzie...

 a 
A ty, Dziecino, zwać się będziesz 
        e
prorokiem Najwyższego, 
  a
bo pójdziesz przed Panem 
          e
przygotować Jego drogi, 
    H7
obwieszczając ludowi zbawieni
           e
i odpuszczenie jego grzechów. 
      a            e
Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga naszego 
  a                e
nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, 
H7
by oświecić tych, co żyją w ciemności 
      e
i w cieniu śmierci, 
    H7
by skierować nasze kroki 
      e
na drogę pokoju

      e            a   e
Ref. Błogosławion niech będzie Pan Bóg Izraela, 
e
bo nawiedził i odkupił swój lud, 
  a           e
wzbudzając potężnego Zbawiciela 
     H7      e
w domu Dawida, swojego sługi.Wcześniejsze:
BŁOGOSŁAWIĘ IMIĘ TWOJE PANIE
BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I CHWAŁA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO AARONA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Następne:
BŁOGOSŁAWIONA DZIEWICO
BŁOGOSŁAWIONA JESTEŚ MARYJO
BŁOGOSŁAWIONA WINA
BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE
BŁOGOSŁAWIONE SERCA /PIOSENKA ROKU OŻK 2001/