Piosenki religijne

Powrót

POCHWAŁA STWORZENIA

Bądź pochwalony, o mój Panie     A G
z wszystkimi Twymi stworzeniami,   D A
a szczególnie z bratem słońcem,    A G
które z Twojej woli daje światło nam, D A
promienne i piękne, jest Twoim, Panie wyobrażeniem,  G D
wychwala Ciebie o Najwyższy, o Najwyższy Panie     A E
Bądź pochwalony o mój Panie              A G
przez brata księżyc, siostry gwiazdy migoczące piękne D A

Alleluja              A G D A (E)

Bądź pochwalony, o mój Panie,
przez brata księżyc, siostry gwiazdy migoczące, piękne.
Bądź pochwalony, o mój Panie,
przez siostrę wodę wielce pokorną i czystą
Bądź pochwalony, o mój Panie, 
przez brata ogień, który nocy mrok rozświetla,
jest bardzo piękny, krzepki, mocny.
Bądź pochwalony, pochwalony, o mój Panie 
przez brata wiatr i powietrze,
siostry chmury, co deszcz dają, przez pogodę i przez niebo.
Przez naszą siostrę, matkę ziemię,
która karmi nas i żywi, o Najwyższy mój Ty Panie.
Bądź pochwalony, o mój Panie
także przez naszą siostrę cichą śmierć cielesną
Bądź pochwalony, o mój Panie
przez wszystkich, którzy niosą miłość, przebaczenie, (daramda...)
Przez naszą siostrę, matkę ziemię, która karmi nas i żywi,
o Najwytższy mój Ty PanieWcześniejsze:
POCHWALON BĄDŹ PANIE
POBŁOGOSŁAW, PANIE BOŻE
POBŁOGOSŁAW JEZU DROGI
PO UPADKU CZŁOWIEKA GRZESZNEGO
PO GÓRACH DOLINACH
Następne:
POD SKLEPIENIEM NIEBA
POD TWYM KRZYŻEM
POD TWĄ OBRONĘ
PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU
PODAJMY SOBIE DŁONIE