Piosenki religijne

Powrót

POD TWĄ OBRONĘ

1. Pod Twą obronę Ojcze na niebie, 
Grono Twych dzieci swój powierza los, 
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, 
I broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz, 
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, 
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.Wcześniejsze:
POD TWYM KRZYŻEM
POD SKLEPIENIEM NIEBA
POCHWAŁA STWORZENIA
POCHWALON BĄDŹ PANIE
POBŁOGOSŁAW, PANIE BOŻE
Następne:
PODAJ RĘKĘ SWEMU BRATU
PODAJMY SOBIE DŁONIE
PODAJMY SOBIE RĘCE
PODARUJ MI PANIE
PODNIEŚ MNIE JEZU