Piosenki religijne

Powrót

POZWÓL POSŁUCHAĆ

   G   G7+       G7
1. Pozwól posłuchać, Matko Polsko,
 C   e      a
Serca narodu, który żyje
 D7        G   e
Pomiędzy Bugiem, Odr±, Nys±,
A      A7      D D7
Który się z twardym losem bije.

2. Ludu zwykłego rozmodlenia,
Skrzypi±cych ¶piewów organisty,
Szczypty hałasu przed ko¶ciołem,
Gdy dzieci na religię przyszły.

3. Pozwól mi Matko, z biciem dzwonu,
Który jaskółkę wygnał z gniazda,
Ukryć się w dĽwięku. wej¶ć do domu,
Zobaczyć jak tam wiara wzrasta.

4. W powszednim, ludzkim bytowaniu,
Z woln± sobot± i gazet±,
W¶cibskim s±siadem i trabantem,
I pyłu wstęg± nad planet±.Wcze¶niejsze:
POZWÓL MI PRZYJ¦Ć DO CIEBIE
POZWÓL MI PANIE
POZDROWIONA BˇD¬
POZDRAWIAM CIEBIE MATKO
POWSTAŃ PRZYJACIÓŁKO MA
Następne:
PO¦LIJ NAS BY OGŁASZAĆ TWOJE KRÓLESTWO
PÓJDĘ DO NIEBA PIECHOTˇ
PÓJDZIEMY SZOSAMI, DROGAMI
PÓJD¬CIE BŁOGOSŁAWIĆ PANA
PÓJD¬MY WSZYSCY DO STAJENKI