Piosenki religijne

Powrót

BŁOGOSŁAWIONY PAN, BÓG IZRAELA

1. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, 
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

2. I wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi Dawida.

3. Jak zapowiedział od dawna 
przez usta swych świętych proroków,

4. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

5. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie 
i wspomni na swe święte przymierze,

6. Na przysięgę, którą złożył 
ojcu naszemu Abrahamowi.

7. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi.

8. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim 
po wszystkie dni nasze.

9. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego 
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

10. Jego ludowi dasz poznać zbawienie 
przez odpuszczenie grzechów.

11. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, 
z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące Słońce.

12. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, 
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.Wcześniejsze:
BŁOGOSŁAWIONY I JEDYNY WŁADCO
BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ OJCZE/PIOSENKA ROKU OŻK 2000/
BŁOGOSŁAWIONE SERCA /PIOSENKA ROKU OŻK 2001/
BŁOGOSŁAWIONE JEST IMIĘ TWE
BŁOGOSŁAWIONA WINA
Następne:
CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA
CHCEMY SPOŻYĆ PISMO ŚWIĘTE
CHCĘ BYĆ DOBRYM.
CHCĘ PRZESTĄPIĆ JEGO PRÓG
CHCĘ TYLKO BYŚ BYŁ