Piosenki religijne

Powrót

PRZED TOBĄ, OJCZE, STAJEMY

1. Przed Tobą Ojcze stajemy skruszeni 
i obciążeni winami, 
a niosąc w sobie bezsilną samotność 
szukamy Twojej pomocy.

2. Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem 
i nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, 
a przez to życie otrzymał.

3. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, 
gdy dajesz łaskę pokuty,
o miłosierdzie błagamy z nadzieją
i zło naprawić pragniemy.

4. potężne światło, jaśniejsze od słońca, 
którego tarcza już wschodzi,
wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, 
w Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen.Wcześniejsze:
PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM.
PRZED OBLICZEM PANA
PRZEBACZONE WINY DAROWANE DŁUGI (JUBILEUSZ)
PRZEBACZ NAM, PANIE
PROŚBY DLA ŚWIATA
Następne:
PRZED TWÓJ TRON
PRZEJDZIEMY ŚWIAT, A W SERCACH ŻAR
PRZEMIEŃ MNIE
PRZEOGROMNA ZIEMIO
PRZEPRASZAM CIĘ