Piosenki religijne

Powrót

PRZED TWÓJ TRON

1. Przed Twój tron Panie nasz
Idą ludzie niosą dar,
Chleb i wino na ofiarę.
Chciej wypełnić święty czas
Przyjmij dary, przyjmij nas,
I Zbawienie nam ofiaruj.

R: Panie nasz pobłogosław
Strudzonej pracy ludzkich rąk.
Panie nasz usłysz nasze głosy.
Nie odwracaj się wszak my
Niesiemy Tobie dary
I ofiara niechaj ta
nas ocali.

2. Każdy niesie to co ma
Każdy chce swą kroplę wlać.
Każdy pragnie Twej ofiary.
Każdy niesie troski swe
Wszyscy wierzą Panie, że
Nie odsuniesz swojej ręki.Wcześniejsze:
PRZED TOBĄ, OJCZE, STAJEMY
PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM.
PRZED OBLICZEM PANA
PRZEBACZONE WINY DAROWANE DŁUGI (JUBILEUSZ)
PRZEBACZ NAM, PANIE
Następne:
PRZEJDZIEMY ŚWIAT, A W SERCACH ŻAR
PRZEMIEŃ MNIE
PRZEOGROMNA ZIEMIO
PRZEPRASZAM CIĘ
PRZEPRASZAM CIĘ BOŻE