Piosenki religijne

Powrót

PRZYBˇD¬ DUCHU STWORZYCIELU

   G D  e h  C D C G
1. Przyb±dĽ Duchu Stworzycielu, 
 a   e a  D G h A7 D
dusz wiernych Nauczycielu.
 a G   a  e C G A7 D 
NawiedĽ z pełni± łaski Bożej 
 G E a D  G h   C G
serca nasze, które¶ stworzył.

2. Ty¶ Dar Boga Najwyższego, 
Namaszczenie Syna Jego,
Życia Zdrój, Miło¶ci Słońce, 
Pocieszyciel i Obrońca.

3. Ty¶ jest Moc Ojcowskiej ręki, 
Siedmiobarwna Pełnia dĽwięku.
Ustom naszym zsyłasz mowę, 
obiecan± Ojca słowem.

4, Roz¶wieć zmysłów nam ciemno¶ci, 
roznieć w sercach żar miło¶ci,
a że słabe nasze ciała, 
niech w nas wieczna Moc Twa działa.

5. Wroga, który czyha wokół 
zwalcz, a nam Swój ze¶lij pokój
i tak prowadĽ, by¶my biegli, 
a w pokusach nie ulegli.

6. Z Tob± Ojca daj poznanie, 
z Tob± Syna miłowanie.
W Ciebie niech wierzymy stale, 
który wi±żesz doskonale.Wcze¶niejsze:
PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
PRZEŻYJ TO SAM
PRZEZ TWOJE ¦WIĘTE ZMARTWYCHPOWSTANIE
PRZEZ ILE DRÓG
PRZEZ CHRZTU ¦WIĘTEGO WIELKI DAR
Następne:
PRZYBˇD¬, DUCHU ¦WIĘTY
PRZYBˇD¬CIE TU Z NAJDALSZYCH STRON
PRZYCHODZISZ DO NAS
PRZYJACIEL
PRZYJACIELA MAM