Piosenki religijne

Powrót

PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY

1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień!
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

2. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Oddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane!

5. Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym 
Siedmiorakie dary! 
Daj zasługę męstwa, 
Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary!Wcześniejsze:
PRZYBĄDŹ DUCHU STWORZYCIELU
PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
PRZEŻYJ TO SAM
PRZEZ TWOJE ŚWIĘTE ZMARTWYCHPOWSTANIE
PRZEZ ILE DRÓG
Następne:
PRZYBĄDŹCIE TU Z NAJDALSZYCH STRON
PRZYCHODZISZ DO NAS
PRZYJACIEL
PRZYJACIELA MAM
PRZYJACIELE