Piosenki religijne

Powrót

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTOŚCI

   g    d
Przyjdź Duchu Świętości,
g          F
Przybądź Duchu Światłości,
B       F
Przybądź Duchu Ogniu,
d       g
Przyjdź nas ogarnij!

   g    d  g   d     g
1. Przybądź Duchu Ojca, Ty jesteś Światłem,
F         B    F    g  d  g
Racz zesłać nam z niebios blask Twojej chwały.

2. Świadku Prawdomówny, Ty nas posyłasz,
Aby ogłosić światu: Chrystus zmartwychwstał!

3. Namaszczenie niebiańskie, Źródło wody żywej
Nasze serca umocnij, ulecz nasze ciała.

4. Duchu uwielbienia, radości Kościoła,
Niechaj z głębiny serca brzmi pieśń Baranka.

5. Daj nam poznać głębiej miłość Boga Ojca
I oblicze Chrystusa daj nam rozpoznać.

6. Ogniu, który oświecasz, Tchnienie życiodajne,
Ty czynisz chwalebnym krzyż naszego Pana!

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY
      g  F   g  F
Ref.: Przyjdź, Duchu Święty,
 g   F      g
Napełnij serca swych wiernych,
  g   F    g F
I zapal w nas swój ogień,
g   F    g
Ogień miłości Twej.
      F   g
Ogień miłości Twej.
g    F   G
Ogień miłości Twej.

   g  F   B  F
1. Niech zstąpi Duch Twój,
  g     F    g
Na nowo będziemy stworzeni.
  g F  B F
To Ty sam odnowisz
 g    F   g
Oblicze ziemi tej.

2. Nie moc, nie siła,
Lecz Duch mój na was spocznie,
On sam dopełni dzieła -
Tak mówi Pan Zastępów.

3. Pan jest Duchem,
Gdzie Duch Boży tam jest wolność.
Będziemy Cię wielbić, Panie,
Na wieki wieków. Amen!Wcześniejsze:
PRZYJDĘ DO WAS
PRZYJAŹŃ TO NAJWIĘKSZY DAR
PRZYJACIELU
PRZYJACIELE
PRZYJACIELA MAM
Następne:
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, SŁYSZ WOŁANIE
PRZYJDŹ JEZU MÓJ
PRZYJDŹ MÓWI DUCH
PRZYJDŹ NASZ ZBAWICIELU
PRZYJDŹ Z LIBANU OBLUBIENICO