Piosenki religijne

Powrót

PRZYJD¬, DUCHU ¦WIĘTY, JA PRAGNĘ

   D           A 
1. PrzyjdĽ, Duchu ¦więty, ja pragnę,
        D 
Oto dzi¶ błagam Cię.
            G 
PrzyjdĽ w swojej mocy i sile, 
D    A    D 
Rado¶ci± napełnij mnie.

2. PrzyjdĽ jako M±dro¶ć do dzieci, 
PrzyjdĽ jako-¶lepemu wzrok, 
PrzyjdĽ jako moc w mej słabo¶ci, 
WeĽ wszystko, co moje jest.

3. PrzyjdĽ jako Ľródło pustyni, 
Moc± sw± do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia 
Dotknie, uleczy mnie już.

4. PrzyjdĽ, Duchu ¦więty, ja pragnę, 
O to dzi¶ błagam Cię.
PrzyjdĽ w swojej mocy i sile, 
Rado¶ci± napełnij mnie.Wcze¶niejsze:
PRZYJD¬ ¦PIEWAJ PANU
PRZYJD¬ Z POKŁONEM
PRZYJD¬ Z LIBANU OBLUBIENICO
PRZYJD¬ NASZ ZBAWICIELU
PRZYJD¬ MÓWI DUCH
Następne:
PRZYJD¬, DUCHU ¦WIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA
PRZYJD¬, PRZYJD¬
PRZYJD¬, SYNU CZŁOWIECZY
PRZYJD¬, ¦WIATŁO¦CI SERC
PRZYJD¬CIE DO MNIE WSZYSCY.