Piosenki religijne

Powrót

PRZYJD¬ ¦PIEWAJ PANU

PrzyjdĽ, ¶piewaj Panu rado¶ci pie¶ń /3x D

PrzyjdĽ, ¶piewaj Panu now± pie¶ń,   D G A D
Okrzyk wznie¶, bo On skał± jest    G A D
Naszego zbawienia.          C G

Z dziękczynieniem do Niego przyjdĽmy,  G A D
Chwalmy pie¶ni±, muzyk± wraz,      G A D
Bowiem On nasz Pan, to wielki Bóg,    G A Fis h
On Królem Królów jest.          E E7 A

W uwielbieniu do Niego przyjdĽmy,
Na kolanach oddajmy mu hołd.
Bowiem On nasz Bóg, a my Jego lud,
Krzyczmy na Jego cze¶ć.Wcze¶niejsze:
PRZYJD¬ Z POKŁONEM
PRZYJD¬ Z LIBANU OBLUBIENICO
PRZYJD¬ NASZ ZBAWICIELU
PRZYJD¬ MÓWI DUCH
PRZYJD¬ JEZU MÓJ
Następne:
PRZYJD¬, DUCHU ¦WIĘTY, JA PRAGNĘ
PRZYJD¬, DUCHU ¦WIĘTY, NAPEŁNIJ SERCA
PRZYJD¬, PRZYJD¬
PRZYJD¬, SYNU CZŁOWIECZY
PRZYJD¬, ¦WIATŁO¦CI SERC