Piosenki religijne

Powrót

PRZYKAZANIE

Czy pamiętasz jak wszedłeś pierwszy raz do świątyni,
Jaki witraż był w oknach, jaki sklepienia wzór?
Jak ktoś dłoń twą prowadził, byś znak Krzyża uczynił
I jak drżałeś, bo z góry zabrzmiał anielski chór?
Czy pamiętasz kadzidła wonny obłok zmieszany
Z migotaniem złoconych i topiących się świec ?
I jak stałeś wpatrzony i jak stałeś wsłuchany
Nie pojmując dlaczego taka ważna to Rzecz ?

Teraz jesteś tu znowu,
byłeś już tyle razy,
już się tyle zdarzyło,
jeszcze tyle wydarzy.
Już pojmujesz sens Słowa,
ale ciągle od nowa
musisz uczyć się oblec je w treść:
- "Trwajcie w miłości Mojej!" -
jakże proste nam dane przyakazanie,
by w życie je nieść.

Teraz bywasz tu często i sens Słowa pojmujesz
I rozumiesz jak ważna tutaj dzieje się Rzecz.
Ale czy przykazanie dane w sercu swym czujesz
I czy trwało tam zawsze gdy oglądasz się wstecz?
Kiedy klękasz w skupieniu gdy ucichnie dzwonienie
I wyznajesz, żeś nie jest godzien, aby mógł przyjść,
Czyś zachował gdzieś w sobie choćby małe schronienie,
Aby serca kawałek mógł się ogrzać w nim czyjś ?

Teraz jesteś tu znowu... Wcześniejsze:
PRZYJMIJ, O NAJŚWIĘTSZY PANIE
PRZYJMIJ PANIE TE DARY
PRZYJMIJ ME ŚPIEWANIE
PRZYJDŹMY TAM, GDZIE MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY.
Następne:
PRZYKAZANIE NOWE DAJĘ WAM
PRZYSTĄPIĘ DO OŁTARZA BOŻEGO
PRZYSTĄPMY DO SZOPY
PRZYSTĄPMY, CHWALMY GO
PRZYŁÓŻ PIECZEĆ NA MOIM SERCU