Piosenki religijne

Powrót

PSALM 133(132).

     d      g    A7       d
1. Zobaczcie, jak dobrze przebywać razem z braćmi,
   d   g   A7       d
jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.

2. Jest to jak olej, co spływa na brodę Aarona,
jak olej na brodę Aarona.

3. Jest to jak rosa Hermonu, na górach Syjonu,
jak rosa na górach Syjonu.

4. Tam Jahwe nam zapewnił swoje błogosławieństwo,
nam zapewnił swoje błogosławieństwo.

5. Tam Jahwe nam darował życie aż na wieki,
nam darował życie aż na wieki.

6. Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi,
jak jest dobrze przebywać razem z braćmi.Wcześniejsze:
PSALM 125(Z.)
PSALM 118
PSALM 117
PSALM 100(99)
PRZYŁÓŻ PIECZEĆ NA MOIM SERCU
Następne:
PSALM 146
PSALM 148
PSALM 150
PSALM 150
PSALM 150