Piosenki religijne

Powrót

PSALM 24

    g    cm    d        g
Ref.: Do Ciebie, Panie, wznoszę dziś duszę moją.

   g        d
1. Me serce Ci ufa o Panie
            g
Nie zwyciężą go moi wrogowie.
            d
Bo każdy kto czeka na Ciebie,
              g
Nie zawiedzie się nigdy na Tobie.

2. Daj poznać drogi Twe, Panie
Poprowadź ścieżką me prawdy i ucz mnie,
Tyś Bogiem mojego zbawienia,
Wyczekuję na Ciebie z ufnością.

3. Nasz Pan miłosierny i prawy,
On wskazuje poprawę grzesznikom.
A tym, którzy strzegą przykazań,
Okazuje swą dobroć i litość.

4. Dla Twego imienia, o Panie,
Nie pamiętaj o mych odstępstwach,
Zachowaj mnie w swej pamięci,
Choć grzechami obrażam Cię często.

5. Zwrócone mam oczy na Pana,
On wyzwoli mnie z wrogiej niemocy.
Miej litość nade mną mój Boże,
Bom samotny i bardzo ubogi.Wcześniejsze:
PSALM 23(22)
PSALM 150
PSALM 150
PSALM 150
PSALM 150
Następne:
PSALM 34(33)
PSALM 43(42)
PSALM 46
PSALM 5
PSALM 5/6