Piosenki religijne

Powrót

PSALM 67(66)

1. Boże, zmiłuj się nad nami,
pobłogosław, udziel łaski,
niechaj znowu oglądamy,
Twe oblicze pełne blasku.
Ref.: Niechaj sławią Cię narody,
niechaj sławią Cię narody wszystkie.

2. Niech świat cały pozna wreszcie,
Ciebie, Panie, Twoje drogi,
Niech przyjmą Twe zbawienie
wszyscy ludzie i narody.

3. Niechaj radość zapanuje,
pośród ludów całej ziemi,
że Ty, Panie, sprawiedliwy,
rządzisz i kierujesz nimi.

4. Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwał a,
w każdym czasie, w każdym miejscu.Wcześniejsze:
PSALM 5/6
PSALM 5
PSALM 46
PSALM 43(42)
PSALM 34(33)
Następne:
PSALM 8
PSALM 83
PSALM 90
PSALM 96(95)
PSALM UFNOŚCI