Piosenki religijne

Powrót

RADUJ SIĘ, NIEBA KRÓLOWO

1. Raduj się, nieba Królowo, Alleluja!
Ciesz się, świata Cesarzowo, Alleluja!

2. Syn Twój, któregoś nosiła, Alleluja!
A nam mile porodziła, Alleluja!

3. Który za nas był męczony, Alleluja!
Ten zmartwychwstał uwielbiony, Alleluja!

4. Zmartwychwstał, jako wprzód mówił, Alleluja!
Naprawił, co Adam zgubił, Alleluja!

5. Wesel sięz tej chwały Jego, Alleluja!
Módl się za nami do Niego, Alleluja!Wcześniejsze:
RADUJ SIĘ ZIEMIO
RADUJ SIĘ Z NAMI I OGŁOŚ TO WSZYSTKIM
RADUJ SIĘ NIEBO
RADUJ SIĘ MATKO CHRYSTUSA
RADUJ SIĘ
Następne:
RADUJCIE SIĘ BRACIA W PANU
RADUJMY SIĘ BRACIA
RAZ, DWA, TRZY
RAZEM
REWOLUCJA