Piosenki religijne

Powrót

ŚLUBY JASNOGÓRSKIE

1. O Wielka Matko Boga i Człowieka,     C
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,        C A7 d
Twojej opiece los całego Świata       G
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.       F G C
Dziś wielkie hasła wcielać chcemy w życie,  C
By nie złamane było dane słowo,       C C7 F
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,  F C
W Twoją opiekę oddać się na nowo.      D G

Królowo Polski przed Twym tronem       C
Odnowić śluby nasze chcemy.         C A7 d
By jak przed laty znów powiedzieć,      G 
Że przyrzekamy, ślubujemy:          F G C
Wolności wiary i Kościoła          C
za wszelką cenę strzec będziemy.       C C7 F
Królowo Polski - przyrzekamy,        F C
Królowo Polski - ślubujemy.         d G C

2. Będziemy bronić każdej polskiej duszy,
By daru łaski nigdy nie straciła.
Będziemy czuwać, by kołyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo.
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia, 
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.

3. Przy Twoim boku chcemy, o Maryjo
Walczyć z wadami Polskiego Narodu.
Aby pod każdym dachem, każdą strzechą
Nie było płaczu i nie było głodu.
Chcemy żyć zawsze w zgodzie i w pokoju.
Chcemy, by miłość wokół panowała.
Chcemy Maryjo, aby Polska cała
W Twoją opiekę dzisiaj się oddała.Wcześniejsze:
ŚLEPIEC
ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI
ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI
ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI
ŁASKAWOŚĆ TWOJA PANIE
Następne:
ŚMIAŁY BĄDŹ
ŚPIEWAĆ PANU CHCĘ RADOŚNIE
ŚPIEWAJ ALLELUJA PANU
ŚPIEWAJ DZIŚ PANU, GŁOŚ JEGO CHWAŁĘ
ŚPIEWAJ HOSANNA