Piosenki religijne

Powrót

¦PIEWAJ ZBAWCY Z RADO¦CIˇ

 D         G D 
¦piewaj Zbawcy z rado¶ci±, 
 C            G A 
niech wdzięczno¶ci± brzmi pie¶ń: 
 D         G D
Chrystus, nasz Odkupiciel, 
  C         G  D
grzech zwyciężył i ¶mierć! 
G   A  fis          h
Uwielbiony niechaj będzie królów Król! 
 G   A    e   D
Wysławiajmy Wszechmocnego, 
G   A  fis
uwielbiajmy pie¶ni± nasz±
     h G A D h  G A D
chwal±c Go: alleluja, alleluja!Wcze¶niejsze:
¦PIEWAJ PANU, SWEMU BOGU
¦PIEWAJ PANU NOWˇ PIE¦Ń.
¦PIEWAJ HOSANNA
¦PIEWAJ DZI¦ PANU, GŁO¦ JEGO CHWAŁĘ
¦PIEWAJ ALLELUJA PANU
Następne:
¦PIEWAJ, ¦PIEWAJ SERCEM CAŁYM
¦PIEWAJCIE PANU
¦PIEWAJCIE PANU
¦PIEWAJCIE PANU PIE¦Ń NOWEJ ZIEMI
¦PIEWAJMY PANU