Piosenki religijne

Powrót

BÓG KRÓLUJE

 D h A D  G   A   D  G  D
Bóg króluje w majestacie chwa³y swej,
G   A  D  Fis  h
Uwielbiamy Ciê, Panie nasz,
G   A  D A7
Uwielbiamy Ciê.Wcze¶niejsze:
BÓG KRÓLEM JEST
BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO, JAKIM JESTEM
BÓG KIEDY¦ STA£ SIÊ JEDNYM Z NAS
BÓG JEST OPOK¡ M¡
BÓG JEST MI£O¦CI¡
Nastêpne:
BÓG MI DAJE SWOJE ZBAWIENIE
BÓG NAD SWYM LUDEM
BÓG NIE DA£ NAM DUCHA NIEWOLI
BÓG NIE UMAR£
BÓG POTRZEBUJE CIEBIE