Piosenki religijne

Powrót

BÓG MI DAJE SWOJE ZBAWIENIE

   D      A    h
Ref. Bóg mi daje swoje zbawienie, 
  G     A     D  (A7)
bo dusza moja spoczywa w Nim. /bis

  G   A   D     h 
1. On jedynie ska³± moj± jest, 
 G    A    D  h 
wiêc siê nie zachwiejê, 
G  A    D 
On jedynie ska³± moj±
 h   e  A   D (A7)
jest, wiêc ufam Mu.

2. W Bogu jest zbawienie moje, 
w Bogu moja chwa³a, 
w Bogu jest zbawienie moje, 
ska³a mojej mocy.Wcze¶niejsze:
BÓG KRÓLUJE
BÓG KRÓLEM JEST
BÓG KOCHA MNIE TAKIEGO, JAKIM JESTEM
BÓG KIEDY¦ STA£ SIÊ JEDNYM Z NAS
BÓG JEST OPOK¡ M¡
Nastêpne:
BÓG NAD SWYM LUDEM
BÓG NIE DA£ NAM DUCHA NIEWOLI
BÓG NIE UMAR£
BÓG POTRZEBUJE CIEBIE
BÓG RZEK£ NOEMU