Piosenki religijne

Powrót

BÓG NIE UMAR£

Bóg nie umar³, Jezus ¿yje, (3x)
daj Mu rêce swe, daj Mu serce swe,
daj Mu nogi swe, daj Mu duszê sw±,
On kocha Ciê.Wcze¶niejsze:
BÓG NIE DA£ NAM DUCHA NIEWOLI
BÓG NAD SWYM LUDEM
BÓG MI DAJE SWOJE ZBAWIENIE
BÓG KRÓLUJE
BÓG KRÓLEM JEST
Nastêpne:
BÓG POTRZEBUJE CIEBIE
BÓG RZEK£ NOEMU
BÓG SIÊ RODZI
BÓG SIÊ RODZI, GWIAZDA WSCHODZI
BÓG SIÊ Z PANNY NARODZI£