Piosenki religijne

Powrót

BÓG SIĘ RODZI, GWIAZDA WSCHODZI

  C   F G   C    F G 
1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, 
  C   F   C    G 
Trzej Królowie od wschodu. 
 C  F G  C F  G C    F  C  G
Tu z darami, ofiarami, każdy swego narodu. 
 C   G G7   C  F  G  C
Do Betlejem, gdzie złożony z Panny
  G G7 C  F G
Chrystus narodzony, 
 C   F     C G7 C 
jadą z licznymi dwory.

2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują, 
otworzywszy skarb, 
złożywszy wonność, mirę darują: 
a w najczystsze Panny ręce, Matki Bożej,
swej Panience 
wdzięczne dary złożyli.

3. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało, 
mira znakiem, mękę smakiem
w darach tych wyrażało: 
co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie 
pożegnali, z matką Jego Maryją.

4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami, 
miłość w złocie, 
zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami: 
Prosząc Pana poznanego, 
Boga w żłobie złożonego, 
by nas niebem darował.Wcześniejsze:
BÓG SIĘ RODZI
BÓG RZEKŁ NOEMU
BÓG POTRZEBUJE CIEBIE
BÓG NIE UMARŁ
BÓG NIE DAŁ NAM DUCHA NIEWOLI
Następne:
BÓG SIĘ Z PANNY NARODZIŁ
BÓG TAK UKOCHAŁ ŚWIAT
BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT
BÓG TO MÓJ PAN
BÓG W NASZE RĘCE