Piosenki religijne

Powrót

TYLKO POD TYM KRZYŻEM

          D h e
1. Przed wiekami, przed wiekami postawili Go ojcowie,   
Aby strzegł ziemi naszej przed wrogiem.
Chociaż tyle, tyle czasu już minęło na tej ziemi,
Krzyż ten stoi i króluje między swymi.

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem.

2. Ciągle wojny, wojny, wojny, ciągle burze wokół nas.
Krzyż nie zdradził swej Ojczyzny, nie opuścił nas.
Poszedł z nami do niewoli i na szafot z nami szedł,
Bronił każdej ludzkej duszy i w nas wiary strzegł.
        D h e
3. Krzyż, Ojczyzna - dla nas jedno, jedno imię dla nas ma,
Więc będziemy strzegli tego, aby trwał.
Aby żadna obca ręka, żadna siła wroga nam
Nie wyrwała tego Krzyża spośród nas.

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem.

4. Niech stoi na rozdrożach, niech wskazuje drogę nam,
Byśmy doszli nią do Boga, do nieba bram.
Niechaj będzie w naszych domach, w miejscach pracy, - w szkołach też,
Byśmy zawsze pamiętali, że On z nami jest.Wcześniejsze:
TYLKO MAŁY TAKI TYCI
TYLKO JEZUS JEST PANEM, ALLELUJA
TYLKO JEZUS
TYLKO CIEBIE PRAGNĘ, PANIE MÓJ
TYLKO BÓG MI DOPOMOŻE (PS. 120)
Następne:
TYLKO TAK MAŁO ŻĄDA PAN
TYLKO TY PANIE
TYLKO W NIM JEST ZBAWIENIE
TYLKO Z TOBĄ BYĆ
TYŚ BOGIEM JEST, SŁAWIMY CIĘ