Piosenki religijne

Powrót

W MAJESTACIE NA NIEBIESKIM TRONIE

1. W majestacie na niebieskim tronie
Siedzi Jezus, wszelka moc na Jego łonie.

Ref.: Cherubini, Serafini, Jak i Aniołowie inni
Przed Nim się kłaniają, radośnie śpiewają:
Święty, Święty, Święty! wołają!

2. Matka Jego i Patriarchowie,
Prorocy, wyznawcy i apostołowie,
Ref.: Cherubini...

3. Męczennicy, którzy krew przelali,
Panny czyste, które Go tak miłowały,
Ref.: Cherubini...Wcześniejsze:
W LEKKIM POWIEWIEWIE...
W LEKKIM POWIEWIE
W KRĄG PRZEZ CAŁY ŚWIAT
W KRZYŻU CIERPIENIE
W KRUSZYNIE CHLEBA
Następne:
W MOIM SERCU
W MOIM SERCU NA DNIE
W MOIM ŻYCIU BĄDŹ UWIELBIONY
W MYM ZESZYCIE DO RELIGII
W NASZEJ BRATERSKIEJ GROMADZIE