Piosenki religijne

Powrót

WIELKI JEST NASZ BÓG

Wielki jest nasz Bóg, potężny jest nasz Król,    G D C D / 2x
Wielki jest nasz Pan, On stworzył cały świat.    G D e C D G

Wywyższaj Boga dziś, Królowi oddaj cześć,
Niech Panu chwała brzmi, 
On stwórcą wszystkiego jest.

Jego Imię jest większe niż każde inne Imię,    G F C G
Jego moc jest największa, On stworzył  niebo i ziemię.  F C DWcześniejsze:
WIELKI DUCH
WIELE JEST SERC
WIELBIJ, WIELBIJ GO
WIELBIJ PANA, ŚPIEWAJ HYMN
WIELBIĘ CIĘ
Następne:
WIELKI JEST PAN NASZ
WIELKI JEST PAN, POTĘŻNY I PEŁEN ŁASKI
WIELKIE I DZIWNE SĄ DZIEŁA TWOJE
WIELKIEJ CHWAŁY GODZIEN JEST PAN
WIEM PANIE MÓJ