Piosenki religijne

Powrót

WSTAŃ, KTÓRY ŚPISZ

Wstań, który śpisz i powstań z martwych,
A zajaśnieje ci Chrystus.

1. Pan światłem i zbawieniem moim,
kogóż mam się lękać.
Pan obroną życia mego,
przed kim mam się trwożyć.

2. O jedno proszę Pana,
tego poszukuję. - Bym w domu Pana
przebywał po wszystkie dni mojego życia.
Abym zażywał łaskawości Pana -
stale się radował Jego świątyni.

3. Szukam o Panie, Twojego oblicza -
swego obliczą nie zakrywaj przede mną.
Ty jesteś moją pomocą -
więc mnie nie odrzucaj.Wcześniejsze:
WSTANĘ I PÓJDĘ DO MOJEGO OJCA
WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
WSPANIAŁA MATKA
WOŁANIE CHRYSTUSA
WOŁANIE (MODLITWA ŚW.AUGUSTYNA)
Następne:
WSTAŁ PAN CHRYSTUS
WSZECHMOCNY BÓG
WSZYSTKIE MOJE TROSKI I KŁOPOTY
WSZYSTKIE NARODY
WSZYSTKIE NARODY