Piosenki religijne

Powrót

WSTANĘ I PÓJDĘ DO MOJEGO OJCA

    d g  d a  d  F  G A
Ref. Wstanę i pójdę do mojego Ojca.

  d         C     F 
1. Ku Tobie, Boże, wznoszę duszę moją, 
 g                 A A74
Tobie ja ufam, niech nie doznam wstydu.

2. Na nędzę moją i na trud mój popatrz, 
i racz odpuścić wszystkie moje grzechy.

3. Nie wstrzymuj Twoich względem mnie zmiłowań, 
Twa łaska i wierność niech mnie zawsze strzegą.

4. Zmiłuj się, Boże, w miłosierdziu swoim, 
w wielkiej litości zgładź nieprawość moją.

5. Do Ciebie, Panie, ślę modlitwę moją, 
usłysz mnie według wielkiej Twej dobroci.

6. Przywróć mi radość Twojego zbawienia, 
usta me będą głosić Twoją chwałę.Wcześniejsze:
WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI
WSPANIAŁA MATKA
WOŁANIE CHRYSTUSA
WOŁANIE (MODLITWA ŚW.AUGUSTYNA)
WOŁANIE
Następne:
WSTAŃ, KTÓRY ŚPISZ
WSTAŁ PAN CHRYSTUS
WSZECHMOCNY BÓG
WSZYSTKIE MOJE TROSKI I KŁOPOTY
WSZYSTKIE NARODY