Piosenki religijne

Powrót

WSZYSTKIE NARODY

Wszystkie Narody klaskajcie w dłonie     G
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem       e
bo Pan najwyższy jest Królem nad cał± ziemi± CDG

     ¦piewajcie - wszystkie narody    G
     ¦piewajcie - radosnym głosem     e 
     ¦piewajcie - Królowi         CDG

Bo Bóg króluje nad narodami          CDG
Bóg zasiada na swym ¶więtym tronie      CDGe
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi       CDGe
Więc hymn ¶piewajcie             CDWcze¶niejsze:
WSZYSTKIE MOJE TROSKI I KŁOPOTY
WSZECHMOCNY BÓG
WSTAŁ PAN CHRYSTUS
WSTAŃ, KTÓRY ¦PISZ
WSTANĘ I PÓJDĘ DO MOJEGO OJCA
Następne:
WSZYSTKIE NASZE
WSZYSTKO CO DZI¦ MAMY
WSZYSTKO CO ŻYJE
WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA
WSZYSTKO PANIE CIEBIE CHWALI