Piosenki religijne

Powrót

Z NARODZENIA PANA

   E   A  E A  E     H7 E
1. Z Narodzenia Pana dzień dzi¶ wesoły. 
 E   A   E A E  H7  E
Wy¶piewuj± chwałę Bogu żywioły.
 E   H7        E 
Rado¶ć ludzi wszędzie słynie. 
E   H7       E 
Anioł budzi przy dolinie 
      A E  A E   H7 E
pasterzów, co pa¶li pod borem woły.

2. Wypada w¶ród nocy ogień z obłoku, 
dumaj± pasterze w takim widoku.
Każdy pyta: "Co się dzieje? 
Czy nie ¶wita? Czy nie dnieje? 
Sk±d ta łuna bije, tak miła oku!"

3. Ale gdy anielskie głosy słyszeli, 
zaraz do Betlejem prosto bieżeli 
tam witali w żłobie Pana, 
poklękali na kolana 
i oddali dary, co z sob± wzięli.

4. Odchodz± z Betlejem pełni wesela, 
że już Bóg wysłuchał pró¶b Izraela
gdy tej nocy to widzieli, 
co prorocy widzieć chcieli, 
w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.

5. I my z pastuszkami dzi¶ się radujmy, 
chwałę z Aniołami wraz wy¶piewujmy,
bo ten Jezus z nieba dany,
weĽmie nas między niebiany, 
tylko Go z całego serca miłujmy!Wcze¶niejsze:
Z NAMI BˇD¬
Z JEZUSEM PRZEZ ŻYCIE PRAGNĘ I¦Ć
Z DAWNA POLSKI TY¦ KRÓLOWˇ
Z DALEKIEJ FATIMY
YCHTIS
Następne:
Z NIEBA WYSOKIEGO
Z NIM CHCĘ KOCHAĆ ¦WIAT
Z PAMIĘTNIKA APOSTOŁA
Z POKORˇ STAŃ PRZED PANEM SWYM
Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI