Piosenki religijne

Powrót

Z POKORˇ STAŃ PRZED PANEM SWYM

   e         h D  e
1. Z pokor± stań przed Panem swym /bis 
 C   D    G e
a On powiedzie cię dalej i dalej,
 C      D   e
a On będzie z tob± szedł.

2. Przed obliczem Pana uniżcie się /bis 
Pan sam wywyższy was, 
Jego jest ziemia i czas, 
Pan sam wywyższy was.

3. Wszystkie swoje troski oddajcie Mu /bis 
Pan sam wywyższy was, 
Jego jest ziemia i czas, 
Pan sam wywyższy was.

4. Z pokor± stań przed Panem swym /bis 
a On powiedzie cię dalej i dalej,
a On powiedzie cię wyżej do nieba, 
a On będzie z tob± szedł.Wcze¶niejsze:
Z PAMIĘTNIKA APOSTOŁA
Z NIM CHCĘ KOCHAĆ ¦WIAT
Z NIEBA WYSOKIEGO
Z NARODZENIA PANA
Z NAMI BˇD¬
Następne:
Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI
Z TOBˇ CIEMNO¦Ć
Z TOBˇ JEZU.
Z TWOJEGO BOKU CHRYSTE
Z WIELKˇ UFNO¦CIˇ