Piosenki religijne

Powrót

Z TOBˇ JEZU.

Pie¶ni mszalne
Z tob± Jezu.
t. i m.: ks. Z. Piasecki

Z Tob± Jezu, chcemy żyć,
Tobie wci±ż wiernymi być.

Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.

ProwadĽ, Jezu, dzieci Twe,
daj zwyciężać wszystko złe.

Ty nas w swej opiece masz,
Królu serc, Panie nasz,
Zbawicielu dobry nasz.
  Wcze¶niejsze:
Z TOBˇ CIEMNO¦Ć
Z TEJ BIEDNEJ ZIEMI
Z POKORˇ STAŃ PRZED PANEM SWYM
Z PAMIĘTNIKA APOSTOŁA
Z NIM CHCĘ KOCHAĆ ¦WIAT
Następne:
Z TWOJEGO BOKU CHRYSTE
Z WIELKˇ UFNO¦CIˇ
ZA MAŁO KOCHAŁEM CIĘ PANIE
ZA RĘKĘ WE¬ MNIE PANIE
ZA TWÓJ DAR