Piosenki religijne

Powrót

ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej, 
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. 
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, 
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, 
że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, 
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, 
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, 
Gdzieś przygarnął łotra,
Do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam Ran, 
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan, 
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, 
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas, 
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał, 
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.Wcześniejsze:
ZBLIŻA SIĘ DO NAS
ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ
ZBAWIENIE JEST W BOGU MYM
ZBAWIENIE
ZBAWCO DUSZY MEJ
Następne:
ZBUDUJ OJCZE NASZ
ZBUDUJ OJCZE NASZ
ZDROWAŚ BĄDŹ, MARYJA
ZDROWAŚ MARYJA
ZE WZGÓRZ CZĘSTOCHOWY