Piosenki religijne

Powrót

BOŻE, OBDARZ KOŚCIÓŁ TWÓJ

   D   A   G    A
Ant. Boże, obdarz Kościół Twój 
  h   e  Fis7 (A7)
jednością i pokojem.

  h         A 
1. Uradowałem się wezwaniem: 
e         Fis 
pójdziemy do domu Pana.

2. I oto stoję u bram twoich, 
Jeruzalem nowe, Kościele święty. 
Ant. Boże...

3. O Jeruzalem, miasto pokoju, 
w tobie wszyscy się jednoczą.

4. przychodzą doń pokolenia 
aby wielbić Imię Pana. 
Ant. Boże, obdarz...

5. Prosimy o pokój dla ludu Twego, 
niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

6. Dla braci i bliźnich naszych 
błagamy o dobra Twoje. 
Ant. Boże, obdarz...Wcześniejsze:
BOŻE, LUD TWÓJ
BOŻE, COŚ POLSKĘ
BOŻE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
BOŻE WIECZNY, BOŻE ŻYWY
BOŻE W DOBROCI NIGDY NIE PRZEBRANY
Następne:
BOŻE, PEŁEN W NIEBIE CHWAŁY
BOŻĄ MIŁOŚĆ W SERCU SWYM
BÓG DAŁ CZAS NA NADZIEJĘ
BÓG DOBRY JEST
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ