Piosenki religijne

Powrót

ZDROWAŚ BĄDŹ, MARYJA

   D      A 
1. Zdrowaś bądź Maryja, 
 h     E7 A
Niebieska lilija, 
 e  A Fis7 h 
Panu Bogu miła, 
 A     A7
Matko litościwa: 
 D       A 
Tyś jest nasza ucieczka, 
 h      A7 D
najświętsza Maryja.

2. Maryja wielebna, 
ukaż drogę pewną 
przykazania Twego 
Boga wszechmocnego, 
On ci wszystka nadzieja 
zbawienia naszego.

3. Łaskiś pełna Pańskiej, 
czystości anielskiej, 
Pannaś nad pannami, 
święta nad świętymi. 
O, najświętsza Maryja, 
módl się dziś za nami.

4. Pełna wszech światłości, 
wielkiej pokorności, 
bez grzechuś poczęła,
wielką sławę wzięła, 
przez Twoje narodzenie 
wziął świat pocieszenie.

5. Pan stworzył Adama, 
ojca wszystkich ludzi, 
z niego Ewę matkę, 
co zgrzeszyli jabłkiem, 
aleś Ty naprawiła, 
czym Ewa zgrzeszyła.

6. Z Tobą był Duch Święty, 
Syn Boży poczęty 
w Twym żywocie czystym,
Trójcy Świętej miłym, 
i z Ciebie się narodził 
obyczajem dziwnym.

7. Błogosławionaś Ty 
nad wszystko stworzenie, 
Pan Bóg wszechmogący
dał przez Cię zbawienie, 
Jezus, Syn Twój, odkupił 
wszystko ludzkie plemię.

8. Tyś jest litościwa, 
Matko nasza miła, 
jaśniejsza nad słońce 
w najświętszej zasłudze. 
W Twojej ci są obronie 
wszyscy grzeszni ludzie.

9. Między niewiastami, 
czystymi pannami, 
Tyś sama najczystsza, 
Królowo anielska! 
Nie była Panu Bogu 
żadna nad Cię milsza.

10. Błogosławion owoc 
żywota Twojego, 
Jezus miłościwy, 
Syn Boga żywego; 
bądźże Jemu cześć, chwała 
z dobrodziejstwa Jego.

11. Twoje zmiłowanie, 
Jezu Chryste, Panie, 
daj ludowi Twemu 
tu dziś zebranemu. 
Przez zasługi Matki Twej, 
donieść w chwale wiecznej.

12. Amen wszyscy rzeczmy, 
wierni chrześcijanie, 
cośmy się tu zeszli
ku chwale tej Pannie. 
Zachowaj nas od złego 
Twoimi prośbami.Wcześniejsze:
ZBUDUJ OJCZE NASZ
ZBUDUJ OJCZE NASZ
ZBLIŻAM SIĘ W POKORZE
ZBLIŻA SIĘ DO NAS
ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ
Następne:
ZDROWAŚ MARYJA
ZE WZGÓRZ CZĘSTOCHOWY
ZEŚLIJ DESZCZ
ZEŚLIJ PANIE SWOJEGO DUCHA NAM
ZEŚLIJ, O CHRYSTE