Piosenki religijne

Powrót

¬RÓDŁA

Wszystkie moje Ľródła w tobie s± /3x
Jeruzalem
Budowla twoja na górach wznosi się,
Wspaniałe dzieła o tobie głosz± dzi¶.
Na wzgórzach twoich narodziłem się,
Pan cię miłuje, życie oddał ci.

Tańcz±c ¶piewajmy naszemu Panu dzi¶,
¬ródło otworzył w zranionym sercu swym,
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się,
Alleluja, alleluja, Barankowi cze¶ć.Wcze¶niejsze:
¦WIT JUŻ SIĘ BUDZI
¦WIĘTY, ¦WIĘTY... BÓG SABBAOTH
¦WIĘTY, ¦WIĘTY, ¦WIĘTY PAN ZASTĘPÓW JEST
¦WIĘTY, ¦WIĘTY
¦WIĘTY, ¦WIĘTY
Następne:
ŻNIWO WKOŁO WIELKIE
ŻYCIE CZĘSTO CIĘ ZAWODZI
ŻYCIE ZIEMSKIE
ŻYJE W SERCU MOIM PAN
ŻYJĘ NIE JA