Piosenki religijne

Powrót

CHRYSTUS, CHRYSTUS

    A         D        A
Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza;
h      E   A   H7       E
Umierając, zło zwyciężył, Pokój nam ogłasza;
A      E   A   h       E   A
On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem.
     fis       cis  D   h  E  A
Chrystus naszym jest Pokojem, naszym Pojednaniem.

       A
1. On jest Słowem nad wiekami,
fis          cis fis
Pierworodnym spośród stworzeń,
h            fis
Bóg przez Niego dał nam życie,
h   fis     E A
I ukazał nam Swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła,
I Początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała pełnia
W Jego Ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
Gdy na krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we Wspólnocie,
Przezwyciężył mur wrogości.
Jak brat starszy nas prowadzi
Do radości Swego Ojca.Wcześniejsze:
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST
CHRYSTUS WODZEM
CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA
CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE
CHRYSTUS PAN KARMI NAS
Następne:
CHRYSTUSA PANA MUSISZ ZAWSZE CHCIEĆ
CHRYSTUSA PANA SPOTKAŁEM DZIŚ
CHRYSTUSA PANA SPOTKAŁEM DZIŚ
CHRYSTUSIE
CHRYSTUSIE