Piosenki religijne

Powrót

CHRYSTUS PAN

Chrystus Pan przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich nas, dgdA7d
Aby dać życie wieczne nam i zamieszkać w każdym z nas.    dgdA7dD

Za to, że tak mało kocham, za to, że tak mało służę.   gCFA7
Za to, że tak słabo wierzę, przepraszam Cię.    /2x  dgA7dWcześniejsze:
CHRYSTUS KRÓL PANEM JEST
CHRYSTUS CIERPIAŁ ZA NAS
CHODŹ Z NAMI PRZYJACIELU
CHODZIŁEŚ PANIE
CHOCIAŻ WIELU LUDZI DZISIAJ
Następne:
CHRYSTUS PAN KARMI NAS
CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE
CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA
CHRYSTUS WODZEM
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST