Piosenki religijne

Powrót

CHRYSTUS PAN KARMI NAS

     e        H7
Ref.: Chrystus Pan karmi nas
 e       H7
Swoim świętym Ciałem,
  e      a e
Chwalmy Go na wieki!

   e      a    e
1. Duchem całym wielbię Pana,
 e      D  e
Boga, Zbawcę jedynego,
 E        a  e
Bo w Nim samym odnajduję
 E       a   e
Wszelką radość życia mego.

2. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

3. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.Wcześniejsze:
CHRYSTUS PAN
CHRYSTUS KRÓL PANEM JEST
CHRYSTUS CIERPIAŁ ZA NAS
CHODŹ Z NAMI PRZYJACIELU
CHODZIŁEŚ PANIE
Następne:
CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE
CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA
CHRYSTUS WODZEM
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST
CHRYSTUS, CHRYSTUS