Piosenki religijne

Powrót

CHRYSTUS PAN W NIEBO WSTĘPUJE

   A   fis    h   D A
1. Chrystus Pan w niebo wstępuje; 
 E    fis  h   D Cis A    D E fis D E
niech się wierny lud raduje! Na cześć Jego zawołajmy, 
  A  D E fis  D E
chwałę Panu zaśpiewajmy: 
A D  E A H E7 A
Alleluja, alleluja.

2. Chóry niebian Go witają, 
cześć i chwałę Mu oddają; 
wielce cieszą się Anieli, 
kiedy Chrystusa ujrzeli: 
Alleluja, alleluja.

3. Chrystus Pan wstąpił dnia tego 
do Królestwa niebieskiego, 
równy w Bóstwie Ojcu swemu 
usiadł po prawicy Jemu. 
Alleluja, alleluja.

4. Miejsce nam gotuje w niebie, 
chcąc nas wszystkich mieć u siebie; 
niebaśmy już dziedzicami, 
porównani z Aniołami. 
Alleluja, alleluja.

5. Niechaj ustępuje trwoga, 
mamy Zbawiciela Boga! 
Szatan, grzech i śmierć zwalczona, 
przez Chrystusa zwyciężona. 
Alleluja, alleluja.

6. Obiecał Ducha Świętego, 
aby strzegł serca naszego, 
aby cieszył nas i bronił 
i od czarta nas zasłonił. 
Alleluja, alleluja.

7. Apostołowie, patrzajcie, 
za Nim w niebo spoglądajcie; 
Jezus, ten co od was idzie, 
by świat sądzić znowu przyjdzie. 
Alleluja, alleluja.

8. Czemu patrząc tu stoicie? 
Czy słów Mistrza nie pomnicie? 
"Idąc w cały świat pogański, 
głoście Mu testament Pański", 
Alleluja, alleluja.

9. "Gdy me słowa wykonacie, 
życie swoje za Mnie dacie, 
wtedy przyjmę, was do siebie 
i uwieńczę chwałą w niebie." 
Alleluja, alleluja.

10. Tego czasu wesołego 
chwalmy z serca Pana swego; 
chwała bądź Bogu naszemu, 
w Trójcy świętej jedynemu. 
Alleluja, alleluja.

11. Chwała Ojcu Przedwiecznemu, 
co dał byt stworzeniu wszemu; 
bądź Mu sława, dziękczynienie, 
wieczna cześć i uwielbienie. 
Alleluja, alleluja.

12. Jezu Chryste, Zbawicielu, 
wszystkich dusz Odkupicielu, 
Twe nad światem królowanie 
niechaj nigdy nie ustanie. 
Alleluja, alleluja.

13. Duchu Święty, Tobie pienia, 
coś jest sprawcą uświęcenia; 
niech za dary z Twojej ręki 
co dzień niesiem Ci podzięki. 
Alleluja, alleluja.Wcześniejsze:
CHRYSTUS PAN KARMI NAS
CHRYSTUS PAN
CHRYSTUS KRÓL PANEM JEST
CHRYSTUS CIERPIAŁ ZA NAS
CHODŹ Z NAMI PRZYJACIELU
Następne:
CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA
CHRYSTUS WODZEM
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ JEST
CHRYSTUS, CHRYSTUS
CHRYSTUSA PANA MUSISZ ZAWSZE CHCIEĆ