Piosenki religijne

Powrót

CHRZE¦CIJANIE BˇD¬CIE SOBˇ

     a   E       a
Ref.: Chrze¶cijanie, b±dĽcie sob±,
 d     E
nie bójcie się!
 A   E     a
B±dĽcie zawsze solidarni,
  E     a
w walce ze złem.

   A        d
1. Zło szerok± płynie fal±
  E        d   E
I grozi ludzko¶ci potopem.
 A          d
Dobra czynimy wci±ż za mało,
  E
Dlaczego? (3x)

2. Dlaczego ateusz walczy z Bogiem,
A my mu nic nie mówimy?
Dlaczego krzyże zdejmuj±,
A my się tylko patrzymy?

3. Dlaczego nienawi¶ć i wrogo¶ć
S± udziałem człowieka`?
Dlaczego brakuje nam chleba,
kto winien? (3xj

4. Dlaczego ci±gle kłamiemy,
A prawdy wszyscy się boj±.
Dlaczego nie można nic mówić,
a serce tak mocno boli?

5. Dlaczego boisz się przyznać,
Że wierzysz w dobrego Boga.
Dlaczego sprzedajesz Jezusa,
Za pieni±dz, nic nie wart pieni±dz?Wcze¶niejsze:
CHRYSTUSIE
CHRYSTUSIE
CHRYSTUSA PANA SPOTKAŁEM DZI¦
CHRYSTUSA PANA SPOTKAŁEM DZI¦
CHRYSTUSA PANA MUSISZ ZAWSZE CHCIEĆ
Następne:
CHRZE¦CIJANIN TO JA
CHWALCIE DZI¦ PANA
CHWALCIE O DZIATKI
CHWALCIE PANA
CHWALCIE PANA BO DOBRY JEST