Piosenki religijne

Powrót

CHWALCIE O DZIATKI

Chwalcie o dziatki Najwyższego Pana,
niech Jemu jednemu cze¶ć będzie ¶piewana,
niech imię Pańskie przebłogosławione,
po wszystkie wieki będzie pochwalone.

1. Pod całym sklepieniem nieba,
tam gdzie ¶wieci słońce, tam gdzie wiatr wieje wiatr,
czasem deszcz pada, czy trzeba czy nie trzeba,
czasem człowiek, czasem człowiek ¶piewa pie¶ń

Ref.: Chwalcie Pana każdym ¶witem, (3x)
oczami ciekawymi, słońca zachwytem,
niech Imię Pańskie, ktokolwiek je usłyszy,
niech usłyszy muzykę, nawet w wielkiej ciszy.

2. Pod całym sklepieniem nieba,
człowiek sieje ziarno, człowiek zbiera plon,
i swój dzień zmienia, trochę siewu w kromkę chleba,
któr± ludziom, któr± ludziom można dać.Wcze¶niejsze:
CHWALCIE DZI¦ PANA
CHRZE¦CIJANIN TO JA
CHRZE¦CIJANIE BˇD¬CIE SOBˇ
CHRYSTUSIE
CHRYSTUSIE
Następne:
CHWALCIE PANA
CHWALCIE PANA BO DOBRY JEST
CHWALCIE PANA BO JEST WIERNY
CHWALCIE PANA NIEBIOS
CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY