Piosenki religijne

Powrót

DROGA KRZYŻOWA

    e        C
Ref.: Matko, która nas znasz,
   D      e
z dziećmi Twymi bądź,
 e    G      D
na drogach nam nadzieją świeć,
      e   D  e
z Synem Twym z nami idź.

1. Jezus skazany na śmierć.
  G     e
Matko Osądzonego -
  e    D   e
przyjdź i drogę wskaż.
  G     e
Matko Biczowanego -
   a        H7
do Syna Swego nas prowadź.
 e     C
Bogu Towarzysząca -
  a  H7  eD
pokój światu daj.

2. Jezus bierze krzyż.
Matko, krzyż podnosząca - 
Dla zbawienia naszego - 
Pośredniczko najlepsza -

3. Jezus pierwszy raz upada.
Matko upadających -
Matko prześladowanych -
Wszystkich grzesznych ucieczko -

4. Jezus spotyka Matkę swoją.
Matko wszystkich cierpiących -
Która nas zawsze pocieszasz -
Nadziejo nasza w Panu -

5. Szymon pomaga nieść Krzyż.
Matko, Krzyż nam dająca -
Która słabym pomagasz -
Ty nas zawsze rozumiesz -

6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Matko wszystkich wierzących -
Daj odwagę i siłę -
Naucz nas miłosierdzia -

7. Jezus drugi raz upada.
Matko ludzi upadłych -
Ucz nas zawsze powstawać -
Drogo nasza do Pana -

8. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Matko wszystkich płaczących -
Drogowskazie najlepszy -
Ratuj naszą Ojczyznę -

9. Jezus upada po raz trzeci.
Dziewico z nami idąca -
Ratuj nas w naszych upadkach -
Nigdy nas nie opuszczaj -

10. Jezus z szat obnażony.
Matko, promieniu czystości -
Matko prosząca za nami -
Matko przebaczająca -

11. Jezus do Krzyża przybity.
Matko o sercu zranionym -
Mieczem boleści przeszyta -
Odkupicielko nasza -

12. Jezus na Krzyżu umiera.
Matko pod Krzyżem stojąca -
Matko przez Syna nam dana -
Za dzieci nas przyjmująca -

13. Jezus z Krzyża zdjęty.
Matko nad Synem schylona -
Matko pełna miłości -
Panno wierna do końca -

14. Jezus złożony w grobie.
Matko nad grobem Syna -
Zmartwychwstania nadziejo -
Módl się zawsze za nami -

15. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Matko Zmartwychwstałego -
Królowo wiecznej radości -
Maryjo, Matko ludzi -
pokój światu daj !Wcześniejsze:
DROGA
DROGA
DOTYK OGNIA
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU
DOTKNIJ PANIE
Następne:
DUCH PAŃSKI NAPEŁNIŁ OKRĄG ZIEMI
DUCHU OGNIU
DUCHU OŻYWICIELU
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ