Piosenki religijne

Powrót

DUCH PAŃSKI NAPEŁNIŁ OKRĄG ZIEMI

      F       C   a d  B  F C
Ref. Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja! 
d a   F7    B C
Radujmy się przed Panem
d    B   C    d  g a  B  C F d g C7 F
i wysławiajmy wielkie dzieła Boże! Alleluja, alleluja!

1. Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie 
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. 
Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, 
stali się w nadziei 
dziedzicami życia wiecznego. 

2. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliśmy ducha niewoli i bojaźni, 
ale ducha mocy i miłości 
i przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze.

3. Usiłujmy więc zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 
Jedno jest Ciało i jeden Duch, 
bo też zostaliśmy wezwani w jednej nadziei, 
jaką daje nasze powołanie. 
Jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest. 
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich.

4. Serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował 
Bóg tym, którzy Go miłują. 
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, 
który przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga samego.

5. Bóg jest Tym, który nas umacnia w Chrystusie 
i Tym, który nas namaścił.
On też wycisnął na nas pieczęć 
i zostawił zadatek Ducha 
w sercach naszych.

6. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić, 
tak jak trzeba 
sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami.Wcześniejsze:
DROGA KRZYŻOWA
DROGA
DROGA
DOTYK OGNIA
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU
Następne:
DUCHU OGNIU
DUCHU OŻYWICIELU
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ