Piosenki religijne

Powrót

DZIĘKUJEMY ZAWSZE

Dziękujemy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

1. Z radością dziękujemy Ojcu, 
który nas uzdolnił do uczestnictwa 
w dziele świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności 
i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna.

2. On jest obrazem Boga Niewidzialnego 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
Bo w Nim zostało wszystko stworzone 
i to co w niebiosach, i to co na ziemi.

3. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 
I On jest głową Ciała - Kościoła
On jest początkiem, Pierworodnym spośród umarłych. 

4. Zechciał B6g, by w Nim zamieszkała cała pełnia
i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze Sobą: 
To co na ziemi, i to co w niebiosach 
wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża.Wcześniejsze:
DZIĘKUJEMY JEZUSOWI
DZIĘKUJEMY CI OJCZE NASZ
DZIĘKOWAĆ CI PANIE DZIŚ CHCĘ
DZIĘKI, PANIE, ZA TWĄ ŁASKĘ
DZIĘKI ZA TWÓJ KRZYŻ
Następne:
DZIĘKUJĘ BOGU DZIŚ
DZIĘKUJĘ CI BOŻE
DZIĘKUJĘ CI MARYJO
DZIĘKUJĘ CI PANIE
DZIĘKUJĘ CI, MATKO