Piosenki religijne

Powrót

EMMANUEL

1. Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca 
la Verita...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
e vivo oggi, 
e l'Uomo Vero
Cristo tra noi.

Ritornello
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' L'Emmanuel, Emmanuel.

2. Dalla citta di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

3. Un grande dono che Dio ci ha fatto
e Cristo, il suo Figlio,
e l&
8217;umanita e rinnovata,
e in Lui salvata.
E' vero uomo, e vero Dio,
e il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonera.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

4. La morte e uccisa, la vita ha vinto,
e Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunita.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

5. Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesu.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

6. E' giunta un'era di primavera,
e tempo di cambiare.
E' oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesu.

Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.

E' l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel
(su di un tono)

E' l'Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E' l'Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
(su di un tono)

E' l'Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E' l'Emmanuel, Emmanuel
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.

WERSJA POLSKA

1. Zza horyzontu wielka światłość
wciela się w historię
i zwyciężając mroki czasu
staje się Pamiątką.
Oświecając nasze życie
jasno nam objawia:
że tylko poszukując Prawdy
życie ma sens.
Ścieżkami świata, 
po śladach wiary,
przybywamy do Rzymu,
by tam usłyszeć echo Słowa,
które wciąż rozbrzmiewa.
To rzymskie mury, to rzymskie niebo
przekazują światu:
że żyje On - prawdziwy Człowiek,
Chrystus wśród nas.

I my z Nim:
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

2. Z miasta, w którym dla miłości
wiele krwi przelano,
które zmieniło obraz świata
ufnie wyruszamy.
Razem z Piotrem, wpatrzeni w Pana,
umacniamy wiarę;
żywe Słowo nas odnawia
i wzrasta w nas.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

3. Ten wielki dar samego Boga,
to Chrystus - Syn Jego
i cała ludzkość odnowiona
i w Nim wybawiona.
Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek,
On jest Chlebem Życia
i wszystkim ludziom - swoim braciom
On daje się.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

4. Śmierć pokonana, wygrało życie,
Pascha w całym świecie;
powiew wiatru w każdym sercu:
Duch Zmartwychwstałego.
To On prowadzi poprzez wieki
Kościół - swą Wybrankę,
pod czujnym okiem Maryi Panny,
wspólnotę serc.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

5. I oto my jako dłużnicy
historii stuleci,
wielu istnień dla miłości,
świętych, co wierzyli;
ludzi, co za wielką cenę
uczyli nas latać;
tych, co wieki przemieniali
jak Chrystus Pan.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.

6. Nadeszła już godzina wiosny,
czas łaski na przemianę.
Nie czekaj jutra, &
8222;dziś&
8221; jest darem -
Przyjmij to z zapałem.
Powroty szczere, słowa nowe,
serca nawrócenie.
Chrystus niesie każdemu z ludzi
nowości czas.

I my z Nim ....
objęci Jego światłem,
złączeni Jego krzyżem,
śpiewamy jednym głosem
Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
 
(Jest to hymn Swiatowych dni Mlodych w Rzymie 2000r.)Wcześniejsze:
DŁOŃ BOGA
DŁONIE
DZIŚ RADOŚĆ WIELKA
DZIŚ KOŚCIELE ŻYJĄCEGO BOGA, WSTAŃ
DZIŚ JEST CZAS, BY ODDAĆ BOGU CHWAŁĘ
Następne:
ENTUZJAZM
EXODUS
FLAGA
FRANCESCO
FRANCISZKU, JAKŻEŚ TY ODGADŁ,